Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges

Artikel 1

De voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken ontvangt een vergoeding van € 181,51 per vergadering.

Artikel 2

De leden van de Commissie, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, ontvangen een vergoeding van € 90,76 per vergadering.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina