Vaststelling autorisatie-aanvraagformulieren

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 01-02-2001 t/m 05-01-2014

Vaststelling van enkele formulieren voor de indiening van een verzoek tot het nemen of het wijzigen van een autorisatiebesluit voor de systematische verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het vestigingsregister

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op de artikelen 66 en 79b van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

’s-Gravenhage, 21 maart 2000

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
voor deze,
De

Directeur BPR

,

J.J. Martini

Terug naar begin van de pagina