Herziening lesgeld voor het cursusjaar 2000-2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 25-03-2000 t/m 30-12-2004

Herziening lesgeld voor het cursusjaar 2000-2001

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet wordt voor het cursusjaar 2000-2001 herzien en bepaald op f 1822,-.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2000.

De

Minister

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina