Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 16-12-2000 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het tijdvak 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 voor het verlenen van:

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Projecten die in het tijdvak van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 in aanmerking komen voor subsidie als bedoeld in paragraaf 2.4 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer zijn:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een voor 1 januari 2000 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • b. projecten waarvoor de eerder op grond van de Regeling Saneringsprogramma Verkeerslawaai verleende subsidie wordt verhoogd;

  • c. voor wat betreft verkeersmaatregelen:

   • project Alblasserdam VCP (aanvullende gevelmaatregelen);

   • project Boxmeer VCP (aanvullende gevelmaatregelen);

   • project Korendijk;

   • project Deventer, Zutphenselaan;

   • project Maarssen (aanvullende gevelmaatregelen);

   • project Cuijk VCP;

   • project Opsterland, Gorredijk;

   • project Venray, VCP;

   • project Arnhem, Amsterdamseweg; en

  • d. voor wat betreft afschermende maatregelen:

   • project Amsterdam A10-West;

   • project Arnhem A12 (fase 2);

   • project Arnhem A12 (fase 2, aanvullende gevelmaatregelen);

   • project Heesch A50;

   • project Laren A1 (Westzijde);

   • project Meerssen A2.

Artikel 2a

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 3 Bij de toekenning van subsidie met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde projecten voor afschermende maatregelen komen het eerst in aanmerking projecten waarvan het quotiënt van de maximale schermkosten, bedoeld in formulier WBb als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai en de gemiddelde kosten van afschermende maatregelen, bedoeld in bijlage IV, onderdeel A, bij de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai, het grootste is.

Artikel 2b

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 3 Bij de toekenning van subsidie met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde projecten voor afschermende maatregelen komen het eerst in aanmerking projecten waarvan het quotiënt van de maximale schermkosten, bedoeld in formulier RBb als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai en de gemiddelde schermkosten, bedoeld in bijlage IV, onderdeel B, bij de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai, het grootste is.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 6 maart 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina