Vergoedingenregeling Adviescommissie Modernisering GBA

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 17-03-2000 t/m 31-01-2005

Vergoedingenregeling Adviescommissie Modernisering GBA

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges,

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De voorzitter en de leden van de Adviescommissie Modernisering GBA ontvangen een vaste vergoeding.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De salarisschaal van de voorzitter van de Adviescommissie Modernisering GBA wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

De salarisschaal van de overige leden van de Adviescommissie Modernisering GBA wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 maart 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Vergoedingenregeling Adviescommissie Modernisering GBA.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.M.L. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina