Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1997/1998

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 22-03-2000 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1997/1998 Surinaamse pensioenen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2( en 3(, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1997/1998.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2(en 3(, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1997/1998.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1997.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1997/1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 maart 2000

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Bijlage Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1997/1998

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1997/1998

Maand

Koerscorrectiecijfer

 
     

September 1997

1,113

 

Oktober 1997

1,113

 

November 1997

1,113

 

December 1997

1,113

 

Januari 1998

1,113

 

Februari 1998

1,113

 

Maart 1998

1,113

 

April 1998

1,113

 

Mei 1998

1,113

 

Juni 1998

1,113

 

Juli 1998

1,113

 

Augustus 1998

1,113

 
Prijsindexcijfer1997/1998

Maand

Prijsindexcijfer

 
     

September 1997

194,3

 

Oktober 1997

194,6

 

November 1997

194,6

 

December 1997

194,0

 

Januari 1998

193,3

 

Februari 1998

194,4

 

Maart 1998

196,0

 

April 1998

196,4

 

Mei 1998

196,2

 

Juni 1998

195,5

 

Juli 1998

195,9

 

Augustus 1998

195,9

 
Terug naar begin van de pagina