Regeling benoeming en vergoedingen Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 19-03-2000 t/m 01-01-2005

Regeling benoeming en vergoedingen Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges, artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges en de Regeling Commissie strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

In de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij zijn benoemd:

 • a. tot voorzitter, tevens lid:

  prof. mr. P.A.M. Mevis, hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam;

 • b. tot lid:

  prof. mr. H.W.K. Kaspersen, hoogleraar Informatica en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam;

 • c. mw. mr. S.E. Bins-van Waegeningh, Coördinerend rechter-commissaris Arrondissementsrechtbank Zwolle;

 • d. mr. T.H.W. Stein, officier van justitie Landelijk Parket Openbaar Ministerie;

 • e. drs. W.M. van Gemert, hoofd Divisie Recherche van het Korps landelijke politiediensten;

 • f. mr. S.H. Katus, secretaris Informatiebeleid VNO-NCW.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij bedraagt per vergadering:

 • a. voor de voorzitter f 560,-

 • b. voor de overige leden f 420,-.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling benoeming en vergoedingen Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina