Toepassing Wet Nationale Ombudsman op de gemeente Nijkerk

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-03-2000 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale Ombudsman op de gemeente Nijkerk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen het verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina