Wet flexibel werken

Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Wfw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011173
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2015/245 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2016 (Stb. 2015/246).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanpassing arbeidsduur militairen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
  Tekst: tekst
 2. Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur
  Tekst: tekst
 3. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XVIII
 4. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: II
 5. Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Artikel: II
 6. Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
 7. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: V

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 02-08-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35714
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 277 35962 22-06-2022 Stb. 2022, 277
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 09-06-2015 Stb. 2015, 245 32889 18-06-2015 Stb. 2015, 246
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278
Nieuwe-regeling 19-02-2000 Stb. 2000, 114 26358 01-03-2000 Stb. 2000, 115
Naar boven