Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2000/2001

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende vaststelling van de maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 12 van het Besluit huurprijzen woonruimte;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 de bedragen, genoemd in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen, als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 de bedragen, genoemd in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Huurprijzenwet woonruimte zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 de bedragen, genoemd in bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Huurprijzenwet woonruimte zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 de bedragen, genoemd in bijlage IV bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

‘s-Gravenhage, 18 februari 2000

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage I. behorend bij artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

De in deze bijlage bedoelde "punten" hebben betrekking op de kwaliteit van de woonruimte, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte

Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen per 1 juli 2000

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

346,67

82

712,36

124

1111,98

166

1511,60

208

1911,23

41

355,33

83

721,87

125

1121,49

167

1521,12

209

1920,74

42

364,00

84

731,39

126

1131,01

168

1530,63

210

1930,26

43

372,67

85

740,90

127

1140,52

169

1540,15

211

1939,77

44

381,33

86

750,42

128

1150,04

170

1549,66

212

1949,29

45

390,00

87

759,93

129

1159,55

171

1559,18

213

1958,80

46

398,67

88

769,45

130

1169,07

172

1568,69

214

1968,32

47

407,33

89

778,96

131

1178,58

173

1578,21

215

1977,83

48

416,00

90

788,48

132

1188,10

174

1587,72

216

1987,35

49

424,67

91

797,99

133

1197,61

175

1597,24

217

1996,86

50

433,33

92

807,51

134

1207,13

176

1606,75

218

2006,37

51

442,00

93

817,02

135

1216,64

177

1616,27

219

2015,89

52

450,67

94

826,54

136

1226,15

178

1625,78

220

2025,40

53

459,33

95

836,05

137

1235,67

179

1635,30

221

2034,92

54

468,00

96

845,57

138

1245,18

180

1644,81

222

2044,43

55

476,67

97

855,08

139

1254,70

181

1654,33

223

2053,95

56

485,33

98

864,60

140

1264,21

182

1663,84

224

2063,46

57

494,00

99

874,11

141

1273,73

183

1673,36

225

2072,98

58

502,67

100

883,63

142

1283,24

184

1682,87

226

2082,49

59

511,33

101

893,14

143

1292,76

185

1692,39

227

2092,01

60

520,00

102

902,66

144

1302,27

186

1701,90

228

2101,52

61

528,67

103

912,17

145

1311,79

187

1711,42

229

2111,04

62

537,33

104

921,69

146

1321,30

188

1720,93

230

2120,55

63

546,00

105

931,20

147

1330,82

189

1730,45

231

2130,07

64

554,66

106

940,72

148

1340,33

190

1739,96

232

2139,58

65

563,33

107

950,23

149

1349,85

191

1749,47

233

2149,10

66

572,00

108

959,74

150

1359,36

192

1758,99

234

2158,61

67

580,66

109

969,26

151

1368,88

193

1768,50

235

2168,13

68

589,33

110

978,77

152

1378,39

194

1778,02

236

2177,64

69

598,00

111

988,29

153

1387,91

195

1787,53

237

2187,16

70

606,66

112

997,80

154

1397,42

196

1797,05

238

2196,67

71

615,33

113

1007,32

155

1406,94

197

1806,56

239

2206,19

72

624,00

114

1016,83

156

1416,45

198

1816,08

240

2215,70

73

632,66

115

1026,35

157

1425,97

199

1825,59

241

2225,22

74

641,33

116

1035,86

158

1435,48

200

1835,11

242

2234,73

75

650,00

117

1045,38

159

1445,00

201

1844,62

243

2244,25

76

658,66

118

1054,89

160

1454,51

202

1854,14

244

2253,76

77

667,33

119

1064,41

161

1464,03

203

1863,65

245

2263,28

78

676,00

120

1073,92

162

1473,54

204

1873,17

246

2272,79

79

684,66

121

1083,44

163

1483,05

205

1882,68

247

2282,30

80

693,33

122

1092,95

164

1492,57

206

1892,20

248

2291,82

81

702,84

123

1102,47

165

1502,08

207

1901,71

249

2301,33

               

250

2310,85

Bijlage II. behorend bij artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De in deze bijlage bedoelde "punten" hebben betrekking op de kwaliteit van de woonruimte, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte

Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2000

Bijlage 42691.png
Bijlage 42692.png
Bijlage 42693.png

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door f 1,77 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst f 1622,23 (dat bedrag komt overeen met het bedrag, genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III. behorend bij artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

De in deze bijlage bedoelde "punten" hebben betrekking op de kwaliteit van de woonruimte, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte

Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor woonwagens per 1 juli 2000

Bijlage 42694.png

Bijlage IV. behorend bij artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De in deze bijlage bedoelde "punten" hebben betrekking op de kwaliteit van de woonruimte, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte

Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor standplaatsen per 1 juli 2000

Bijlage 42695.png

*De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door het bedrag van f 9,52 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst f 2310,85 (dat bedrag komt overeen met het bedrag, genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Terug naar begin van de pagina