Vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 17-06-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van publicatie van dit subsidieplafond tot en met uiterlijk 15 maart 2000. Over toekenning van de subsidies zal worden beslist voor uiterlijk 15 juni 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Regio- en Landenbeleid

,

H.M.M. Sondaal

Terug naar begin van de pagina