Wijziging Regels voor toestellen onder druk

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 04-02-2000 t/m 24-09-2008

Wijziging Regels voor toestellen onder druk

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gezien het op 29 oktober 1999 (kenmerk TCTD/99/815) en op 23 november 1999 (kenmerk TCTD/99/824) bij de directie Arbeidsomstandigheden binnengekomen verzoek van de Technische Commissie voor Toestellen onder Druk, de TCTD, tot vaststelling van de aanpassing van de ‘Regels voor toestellen onder druk’, hierna de Regels;

Gelet op de brief d.d. 14 juli 1994 van de directeur-generaal van de Arbeid aan de TCTD (kenmerk DGA/MV/9405549), waarin de procedure staat beschreven op welke wijze de Regels worden vastgesteld,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

De ‘Regels voor toestellen onder druk’ worden aangepast volgens de rubriek ‘Vervallen bladen’ en de tekst van de rubriek ‘Verbeteringen’ van Zending 25 van de Regels (d.d. 99-10), waarover in de Technische Commissie voor Toestellen onder Druk in haar 264e vergadering overeenstemming is bereikt.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking.

’s-Gravenhage, 31 januari 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Namens deze,
de

Directeur-Generaal

;

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina