Aanpassing per 1 januari 2000 van Wuv-uitkeringen Indonesië

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 04-02-2000 t/m 27-08-2004

Aanpassing per 1 januari 2000 van Wuv-uitkeringen Indonesië

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina