Regeling aanwijzing militaire onbemande luchtvaartuigen

Geldend van 11-02-2000 t/m heden

Regeling aanwijzing militaire onbemande luchtvaartuigen

De Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 5.7, derde lid, van de Wet luchtvaart,

Besluit:

Artikel 1

Als onbemande luchtvaartuigen aan boord waarvan zich geen gezagvoerder bevindt, worden aangewezen:

  • a. militaire onbemande luchtvaartuigen voor observatiedoeleinden vanuit de lucht;

  • b. militaire onbemande luchtvaartuigen die worden gebruikt als doel voor schietoefeningen of voor het slepen van een doel voor schietoefeningen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 1 december 1998, houdende enige voorzieningen met betrekking tot onbemande luchtvaartuigen (Stb. 1998, 674) in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing militaire onbemande luchtvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 19 januari 2000

De

Staatssecretaris

van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina