Instelling Commissie tarieven gerechtsdeurwaarder

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-03-2000 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie tarieven gerechtsdeurwaarder

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat de vaste tarieven voor ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder laatstelijk in 1992 zijn geïndexeerd;

Dat in het kader van het project ‘Markwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit’ op 12 juni 1997 door de interdepartementale werkgroep gerechtsdeurwaarders, hierna de werkgroep, een rapport is uitgebracht;

Dat in het rapport van de werkgroep wordt aanbevolen de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder opnieuw af te bakenen en daarbij de actuele kostprijzen van deze handelingen te onderzoeken;

Dat deze aanbeveling van de werkgroep door het kabinet is overgenomen en is neergelegd in het wetsvoorstel voor een Gerechtsdeurwaarderswet (22 775);

Dat op grond van artikel 18 van het wetsvoorstel aan de debiteur in rekening te brengen tarieven bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Een commissie in te stellen met als taak te adviseren over een goede afbakening van de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarders en de kostprijzen die aan deze handelingen dienen te worden verbonden, alsmede de regels voor het betalen van voorschotten op hetgeen door de opdrachtgever aan de gerechtsdeurwaarder verschuldigd is.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

In de commissie hebben zitting:

 • a. als voorzitter:

  • -

   mr. A.R. van der Winkel, vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo;

 • b. als leden:

  • -

   prof. J.H. Blokdijk, hoogleraar accountancy aan de vrije universiteit Amsterdam;

  • -

   prof. mr. G.J. Rijken, hoogleraar consumentenrecht aan de universiteit Maastricht;

  • -

   mr. R.D. Rischen, advocaat te Rotterdam;

  • -

   mr. J.H.S.G.K. Timmermans, hoofd bijzondere risico- en insolventiezaken van de Rabobank Nederland;

  • -

   G. Wind, gerechtsdeurwaarder te Deventer;

  • -

   N.J.M. Tijhuis, gerechtsdeurwaarder te Almelo;

 • c. als adviserende leden:

  • -

   mr. C.P. Bierhuize, beleidsmedewerker bij de directie marktwerking van het ministerie van Economische Zaken;

  • -

   drs. G. van Hengel, financieel-economisch coördinator bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie;

  • -

   mr. W.A.J.P. van den Reek, wetgevingsjurist bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie;

  • -

   E.J.C. van der Vlis, juridisch beleidsmedewerker bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie;

 • d. als adviserend lid, tevens secretaris:

  • -

   mr. E.W. Engelkes, juridisch beleidsmedewerker bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie zal vóór 1 oktober 2000 in de vorm van een concept algemene maatregel van bestuur haar advies uitbrengen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 11 januari 2000

De

staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina