Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 30-01-2005.]
Geldend van 30-12-1999 t/m 29-01-2005

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 16 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2005]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart kunnen worden ingediend van 1 januari 2000 tot en met 31 januari 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2005]

Voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond:

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de

Staatssecretaris

genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina