Opschorting besluit grondbankstelsel 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 23-01-2004

Opschorting besluit grondbankstelsel 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 1 januari 2000 kunnen tot en met 31 december 2000 in de gevallen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van het Besluit grondbankstelsel, geen aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van dat besluit worden ingediend.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina