Wijziging tarieven Beschikking beheersovereenkomsten (Bbo) 1983

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 23-01-2004

Wijziging tarieven Beschikking beheersovereenkomsten (Bbo) 1983

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking beheersovereenkomsten 1983.]

  • A Het bedrag, bedoeld in artikel 32, eerste lid, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheid melk, bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2000: f 0,42 per kilo voedereenheid melk.

  • B Het bedrag, bedoeld in artikel 33, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2000: f 39,02 per uur.

  • C Het bedrag, bedoeld in artikel 40, eerste lid, dat voor de op termijn aanpasbare genormeerde vaste kosten per kilo voedereenheid melk bij de bepaling van de aanpassingsvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2000: f 0,51.

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomsig het door de Staatssecretaris genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina