Regeling opnemen vertrouwelijke communicatie KLPD

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 31-12-2006

Regeling opnemen vertrouwelijke communicatie KLPD

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering aangesteld bij het Korps landelijke politiediensten kan worden belast met het betreden van een woning of andere besloten plaats ten behoeve van het plaatsen van een technisch hulpmiddel voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie, indien hij deel uit maakt van een daartoe aangewezen eenheid van het Korps landelijke politiediensten en beschikt over:

 • a. kennis van tactieken en technieken voor het betreden van besloten plaatsen,

 • b. kennis van het gebruik van middelen en apparatuur die nodig zijn voor het betreden van besloten plaatsen,

 • c. technische en tactische vaardigheden die zijn vereist voor het betreden van besloten plaatsen, en

 • d. kennis van de eisen waaraan een proces-verbaal van het betreden van een besloten plaats dient te voldoen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering aangesteld bij het Korps landelijke politiediensten kan worden belast met het plaatsen van een technisch hulpmiddel voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie in een woning of besloten plaats, indien hij deel uit maakt van een daartoe aangewezen eenheid van het Korps landelijke politiediensten en beschikt over:

 • a. kennis van de wijze waarop technisch hulpmiddelen voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie werken en worden bediend,

 • b. technische en tactische vaardigheden die zijn vereist voor het plaatsen van technische hulpmiddelen voor observatie, en

 • c. kennis van de eisen waaraan een proces-verbaal van het plaatsen van een technisch hulpmiddel voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie dient te voldoen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Een ambtenaar van politie aangesteld bij het Korps landelijke politiediensten kan worden belast met de technische bewerking van geluidsignalen die zijn verkregen bij de uitvoering van een bevel tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie, indien hij beschikt over kennis van:

 • a. de voorschriften en interne instructies ter zake van de technische bewerking van gegevensdragers,

 • b. techniek op het niveau van het middelbaar technisch onderwijs,

 • c. digitale verwerking van geluidsignalen,

 • d. geluidsleer,

 • e. geluidfiltering,

 • f. het gebruik van alle apparatuur waarmee de technische bewerking wordt uitgevoerd, en

 • g. de eisen waaraan een proces-verbaal van de technische bewerking van een gegevensdrager dient te voldoen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, genoemd in artikel 2 van de LSOP-wet, beoordeelt of de ambtenaar van politie beschikt over de kennis en vaardigheden, bedoeld in artikel 2 tot en met artikel 4. Bij positieve beoordeling geeft hij daarvan een verklaring af.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opnemen vertrouwelijke communicatie KLPD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van de plaatsing wordt mededeling gedaan in het Algemeen Politieblad.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina