Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie

Geldend van 01-11-2000 t/m heden

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder metaalindustrie en elektrotechnische industrie:

de ondernemingen van werkgevers die zijn ingeschreven bij de sector Metaalindustrie of de sector Elektrotechnische Industrie (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie).

Artikel 2

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    6 leden en 6 plaatsvervangende leden door de Vereniging FME-CWM, vereniging van ondernemingen in de metaal-, kunststof-, elektronica- en elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    4 leden en 4 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijvenbond;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie/VHP Metalektro.

Artikel 3

Het besluit van 20 februari 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie (RE 06/1976) wordt ingetrokken.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina