Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder wegvervoer:

 • 1. de ondernemingen waarin tegen vergoeding personen of goederen over de weg worden vervoerd;

 • 2. de ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuren van mobiele kranen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door Transport en Logistiek Nederland;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Koninklijk Nederlands Vervoer;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijvenbond.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

De verordening van 12 november 1954 tot uitvoering voor het wegvervoer van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 27/1954) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina