Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Groothandel

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Groothandel

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder groothandel: de ondernemingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houden met het verhandelen van roerende zaken, die niet of in hoofdzaak niet in de eigen onderneming zijn vervaardigd, aan handelaren en/of bedrijfsmatige gebruikers, zulks met uitzondering van de activiteiten van de ondernemingen, waarvoor andere bedrijfscommissies zijn ingesteld; onder het verhandelen wordt zowel “voor eigen rekening en risico” als ten behoeve van derden “op basis van provisie” begrepen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Groothandel.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.

  Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Nederlands Verbond van de Groothandel NVG;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel CECOHA;

   • 1 lid door de Vereniging van Papiergroothandelaren VPG;

   • 1 plaatsvervangend lid door de Handel in Bouwmaterialen HIBIN;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Federatie van Groothandel in Levensmiddelen FGL;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Werkgevers Technische Groothandel WTG;

   • 1 lid door het Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland FRUGI VENTA;

   • 1 plaatsvervangend lid door de Handel in Kantoorartikelen BOLEKA.

  • b. organisaties en werknemers

   • 3 leden en 3 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;

   • 2 leden en 2 plaatsvervangende leden door CNV Dienstenbond;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

Het besluit van 18 februari 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Groothandel (RE 4/1972) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina