Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder grafisch bedrijf: de ondernemingen waarin wordt uitgeoefend:

 • a. de boekdruk en de diepdruk, met uitzondering van het bedrukken van wikkels langs rotatieve weg in niet meer dan drie kleuren op echt perkament, eenzijdig wit perkament-sigaret, perkament ersatz, perkamijn, kraft en sulfietpapier;

 • b. het boekbinden, brocheren, liniëren, de kantoorboeken- of stalenboekenfabricage, het persvergulden, de vervaardiging van schoolschriften, notitieboekjes, cahiers in papieren omslag met of zonder linnen rug of band, alle soorten blocnotes, de vervaardiging van briefordners, mappen en dergelijke, de vervaardiging van enveloppen en het gereedmaken van dozen, mappen en omslagen voor enveloppen;

 • c. de steendruk, de offsetdruk, de lichtdruk (heliotype) en de fotolithografie;

 • d. de chemigrafie;

 • e. de kantoordruk.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 8 leden en 8 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    4 leden en 4 plaatsvervangende leden door Koninklijke Vereniging Voor Grafische Ondernemingen;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door FNV KIEM;

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door CNV Media.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

De verordening van 10 juni 1955 tot uitvoering voor het grafisch bedrijf van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 08/1955) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina