Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 23-05-2001 t/m 21-09-2004

Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2000

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW;

Besluit:

Artikel 1. Taakstelling Landelijk instituut sociale verzekeringen

[Vervallen per 22-09-2004]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt in 2000 voor ten minste 18.300 uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 1 van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, die 23 jaar of ouder zijn, binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast gericht op inschakeling in het arbeidsproces.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina