Heffing van omzetbelasting met betrekking tot kinderopvang

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007.]
Geldend van 22-12-1999 t/m 08-08-2007

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot kinderopvang

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In het Besluit van 16 februari 1995, nr. VB 95/634 (Mededeling 34), heb ik – voorlopig voor het jaar 1995 – goedgekeurd dat de heffing van omzetbelasting achterwege blijft met betrekking tot de daadwerkelijke kinderopvang, ook als daarmee winst wordt beoogd. De in § 2 van dat Besluit bedoelde prejudiciële vragen heeft het Hof van Justitie te Luxemburg inmiddels beantwoord in het arrest van 11 augustus 1995, nr. C-453/93 (Vakstudienieuws 1995, blz. 2932 e.v.). In het arrest van 7 september 1999, zaak C-261/97 (Vakstudienieuws 1999, blz. 4172 e.v.) zijn opnieuw prejudiciële vragen beantwoord inzake de reikwijdte van artikel 13, A, eerste lid, onderdeel g, van de Zesde Richtlijn. Thans wordt in dit verband een wetgevende maatregel voorbereid. Met het oog daarop stem ik er mee in dat de in het Besluit van 16 februari 1995 neergelegde goedkeuring, na de jaren 1996 tot en met 1999, ook in het jaar 2000 wordt toegepast. Voor de in § 5 van dit Besluit genoemde datum van 31 december 1995 kan derhalve worden gelezen ‘31 december 2000’.

Dit besluit dient ter vervanging van het besluit van 22 januari 1996, nr. VB 96/176

Terug naar begin van de pagina