Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BVRB
BVRB 2000
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0011018
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing instantie uitbetaling vergoedingwerkzaamheden gerechtsdeurwaarders in rechtsbijstandzaken
 2. Besluit vaststellig gewijzigde inkomensgrenzen Wet op de rechtsbijstand enz., en vaststelling normbedrag en bedrag voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 3. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)
 4. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 5. Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 6. Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP
 7. Regeling normbedragen voorschotverlening 2008
 8. Regeling normbedragen voorschotverlening 2009
 9. Regeling normbedragen voorschotverlening 2010
 10. Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp
 11. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II
 12. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 13. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 14. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 15. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 16. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 17. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 18. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 19. Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 20. Regeling wijziging normbedrag en bedrag van voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen ex Wet op de rechtsbijstand, enz.
 21. Regeling wijziging vergoedingen rechtsbijstandverleners
 22. Wijzigingsregeling Wet op de rechtsbijstand, enz. (wijziging inkomens- en vermogensgrenzen, eigen bijdragen en basisbedragen en vaststelling normbedrag en voorschot voor advocaten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: II
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
  Artikel: 5.22
 3. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
  Artikelen: 1, 5
 4. Beleidsregel raad voor rechtsbijstand verstrekking tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation 2020 en 2021
  Artikelen: 2, 5
 5. Beleidsregels Vergoedingenarrangement in civiele cassatiezaken Wvggz en Wzd
  Artikelen: 1, 5
 6. Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen
  Artikel: II
 7. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
  Artikel: IV
 8. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikelen: 5, 7
 9. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 10. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 11. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 september 2013
  Artikel: 7
 12. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2014 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 januari 2014
  Artikelen: 5, 7
 13. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2015
  Artikelen: 5, 7
 14. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016
  Artikelen: 5, 7
 15. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2017
  Artikelen: 5, 7
 16. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018
  Artikelen: 5, 7
 17. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019
  Artikelen: 5, 7
 18. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019, versie 1.1 (per 1 juli 2019)
  Artikelen: 5, 7
 19. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.00
  Artikelen: 5, 7
 20. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.1 (per 1 juli 2020)
  Artikelen: 5, 7
 21. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  Artikelen: 5, 7
 22. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2022, versie 1.00
  Artikelen: 5, 7
 23. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2023, versie 1.00
  Artikelen: 5, 7
 24. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
  Artikelen: 1, 6
 25. Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp
  Artikel: 1
 26. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II
  Artikelen: 1, 6
 27. Regeling toevoeging bijzondere curatoren
  Artikelen: 1, 6
 28. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  Artikel: 11
 29. Subsidieregeling Experiment echtscheiding
  Artikel: 1
 30. Subsidieregeling kosteloze rechtsbijstand procedures rondom uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging minderjarigen voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 31. Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag 2023
  Artikel: 1
 32. Subsidieregeling rechtsbijstand pilot Wijkrechtbank Eindhoven 2022–2023
  Artikel: 1
 33. Tijdelijke beleidsregel pilot kosteloze rechtsbijstand procedures in eerste aanleg met betrekking tot (spoed)uithuisplaatsing ex artikel 1:265b BW en gezagsbeëindiging ex de artikelen 1:266 juncto 1:267 BW
  Artikelen: 1, 4
 34. Tijdelijke beleidsregel pilot kosteloze rechtsbijstand procedures in eerste aanleg met betrekking tot (spoed)uithuisplaatsing ex artikel 1:265b BW en gezagsbeëindiging ex de artikelen 1:266 juncto 1:267 BW
  Artikelen: 1, 4
 35. Uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten 2009
  Tekst: tekst
 36. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)
  Artikel: II
 37. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 enz. (invoering bijzondere procedurele bepalingen Vreemdelingenbesluit 2000)
  Artikel: III
 38. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
  Artikel: III
 39. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing hoogte vergoedingen voor bepaalde beroepszaken in vreemdelingenbewaring en verhoging eis van voldoende financieel belang)
  Artikel: III
 40. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing vergoedingen rechtsbijstandsverleners en mediators)
  Artikelen: I, IV

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-12-2021
samen met
17-11-2021
Stcrt. 2021, 50177
samen met
Stcrt. 2021, 47593
Wijziging 16-01-2004 Stb. 2004, 14
Wijziging 04-12-2001 Stb. 2001, 595
Wijziging 15-04-2024 Stb. 2024, 100 15-04-2024 Stb. 2024, 100
Wijziging 25-03-2024 Stb. 2024, 60 25-03-2024 Stb. 2024, 61
Wijziging 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31627 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31627
Wijziging 15-09-2023 Stb. 2023, 311 15-09-2023 Stb. 2023, 311
Wijziging 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34446 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34446
Wijziging 07-07-2022 Stb. 2022, 295 07-07-2022 Stb. 2022, 295
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 639 15-12-2021 Stb. 2021, 639
Wijziging 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50177 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50177
Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61809 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61809
Wijziging 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46296 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46296
Wijziging 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66519 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66519
Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 269 10-07-2019 Stb. 2019, 269
Wijziging 16-05-2019 Stb. 2019, 198 21-11-2019 Stb. 2019, 437
t/m 01-01-2019 1) Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 269 10-07-2019 Stb. 2019, 269
Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35
t/m 01-03-2017 2) Wijziging 25-08-2017 Stb. 2017, 331 25-08-2017 Stb. 2017, 331
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 293 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 10-07-2015 Stb. 2015, 294 10-07-2015 Stb. 2015, 294
t/m 15-02-2014 3) Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 585 25-03-2014 Stb. 2014, 135
t/m 01-01-2014 4) Wijziging 06-01-2013 Stcrt. 2014, 532 06-01-2013 Stcrt. 2014, 532
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 585 18-12-2013 Stb. 2013, 585
Wijziging 10-09-2013 Stb. 2013, 345 10-09-2013 Stb. 2013, 345
Wijziging 14-06-2013 Stb. 2013, 220 05-07-2013 Stb. 2013, 291
Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
Wijziging 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26952 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26952
Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
Wijziging 07-12-2011 Stb. 2011, 590 07-12-2011 Stb. 2011, 590
Wijziging 09-11-2011 Stb. 2011, 526 09-11-2011 Stb. 2011, 526
Wijziging 08-08-2011 Stb. 2011, 378 08-08-2011 Stb. 2011, 378
Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
Wijziging 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11391 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11391
Wijziging 17-06-2010 Stcrt. 2010, 9974 17-06-2010 Stcrt. 2010, 9974
Wijziging 14-06-2010 Stb. 2010, 234 14-06-2010 Stb. 2010, 234
Wijziging 10-04-2010 Stb. 2010, 153 10-04-2010 Stb. 2010, 153
t/m 01-01-2009 5) Wijziging 12-08-2009 Stb. 2009, 353 12-08-2009 Stb. 2009, 353
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 267 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 15-06-2009 Stcrt. 2009, 10812 15-06-2009 Stcrt. 2009, 10812
Wijziging 02-02-2009 Stb. 2009, 45 20-05-2009 Stb. 2009, 225
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 276 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 26-06-2008 Stcrt. 2008, 126 26-06-2008 Stcrt. 2008, 126
Wijziging 19-05-2008 Stb. 2008, 170 19-05-2008 Stb. 2008, 170
Wijziging 04-07-2007 Stb. 2007, 255 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 16-06-2007 Stcrt. 2007, 121 16-06-2007 Stcrt. 2007, 121
Wijziging 28-06-2006 Stcrt. 2006, 124 28-06-2006 Stcrt. 2006, 124
Wijziging 01-05-2006 Stb. 2006, 225 01-05-2006 Stb. 2006, 225
Wijziging 20-03-2006 Stb. 2006, 160 20-03-2006 Stb. 2006, 160
Wijziging 14-06-2005 Stcrt. 2005, 118 14-06-2005 Stcrt. 2005, 118
Wijziging 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123
Wijziging 20-04-2004 Stb. 2004, 167 20-04-2004 Stb. 2004, 167
t/m 01-01-2004 6) Wijziging 16-01-2004 Stb. 2004, 14 16-01-2004 Stb. 2004, 14
Wijziging 16-08-2003 Stb. 2003, 330 24-09-2003 Stb. 2003, 373
t/m 01-07-2003 7) Wijziging 11-07-2003 Stcrt. 2003, 138 11-07-2003 Stcrt. 2003, 138
Wijziging 20-06-2002 Stcrt. 2002, 119 20-06-2002 Stcrt. 2002, 119
Wijziging 14-03-2002 Stb. 2002, 150 14-03-2002 Stb. 2002, 150
01-01-2002 Wijziging 10-12-2001 Stb. 2001, 614 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 04-12-2001 Stb. 2001, 595 10-12-2001 Stb. 2001, 621
15-07-2001 Wijziging 04-07-2001 Stb. 2001, 322 04-07-2001 Stb. 2001, 327
01-10-2000 Wijziging 21-09-2000 Stb. 2000, 387 21-09-2000 Stb. 2000, 387
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 271)
 2. Heeft betrekking op Artikel 23 , Artikel 23a2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 5 , Artikel 15 , Artikel 19 , Artikel 5a3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 274)
 5. Heeft betrekking op Artikel 23 , Bijlage5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 36)
 7. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 277)
Naar boven