Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit toevoeging mediation
  Artikel: 11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel 39

Verwijzingen naar par. 2

 1. Subsidieregeling Experiment echtscheiding
  Artikel 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-08-2013 Wijziging 14-06-2013 Stb. 2013, 220 05-07-2013 Stb. 2013, 291 Alg. 1
01-07-2011 Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
01-07-2010 Wijziging 14-06-2010 Stb. 2010, 234 14-06-2010 Stb. 2010, 234
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 267 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Inwtr. 2
01-01-2002 Wijziging 04-12-2001 Stb. 2001, 595 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

 1. Artikel II van Stb. 2013/220 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.2)
Naar boven