Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
    Artikel 39

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 16-05-2019 Stb. 2019, 198 21-11-2019 Stb. 2019, 437
08-09-2017 t/m 01-03-2017 Wijziging 25-08-2017 Stb. 2017, 331 25-08-2017 Stb. 2017, 331
15-11-2011 Wijziging 09-11-2011 Stb. 2011, 526 09-11-2011 Stb. 2011, 526
01-09-2011 Wijziging 08-08-2011 Stb. 2011, 378 08-08-2011 Stb. 2011, 378 Alg. 1
26-08-2009 t/m 01-01-2009 Wijziging 12-08-2009 Stb. 2009, 353 12-08-2009 Stb. 2009, 353
01-05-2004 Wijziging 20-04-2004 Stb. 2004, 167 20-04-2004 Stb. 2004, 167
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2011/378 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven