Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 24-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit toevoeging mediation
  Artikel: 7
 2. Subsidieregeling Experiment echtscheiding
  Artikel: 13
 3. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2023 Wijziging 15-09-2023 Stb. 2023, 311 15-09-2023 Stb. 2023, 311
01-09-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 293 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Inwtr. 1
01-09-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 276 03-07-2008 Stb. 2008, 274 Alg. 2, Inwtr. 3
01-01-2002 Wijziging 10-12-2001 Stb. 2001, 614 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

 1. Treedt in werking voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, waarin partijen niet in persoon kunnen procederen en met uitzondering van procedures die worden ingesteld op grond van de artikelen 254, 438, tweede tot en met vijfde lid, 486, eerste lid, 613, 642q, 771 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 27 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 122 van de Faillissementswet en de Onteigeningswet.
  Treedt eveneens in werking voor vorderingsprocedures bij de Hoge Raad.1)
 2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het eerste lid in plaats van het tweede lid.
  Artikel XII van Stb. 2008/276 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in werking treedt.3)

Annuleren

Naar boven