Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 21-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
    Artikelen: 5, 5a, 8, 12, 13, 16, 19, 21, 22
  2. Vreemdelingenbesluit 2000
    Artikelen: 3.101a, 3.101b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2022 Wijziging 07-07-2022 Stb. 2022, 295 07-07-2022 Stb. 2022, 295 Alg. 1
01-01-2020 Wijziging 16-05-2019 Stb. 2019, 198 21-11-2019 Stb. 2019, 437
01-02-2015 Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35 Alg. 2
26-08-2009 t/m 01-01-2009 Wijziging 12-08-2009 Stb. 2009, 353 12-08-2009 Stb. 2009, 353
15-05-2006 Wijziging 01-05-2006 Stb. 2006, 225 01-05-2006 Stb. 2006, 225 Alg. 3
03-04-2002 Wijziging 14-03-2002 Stb. 2002, 150 14-03-2002 Stb. 2002, 150
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

  1. Artikel IV van Stb. 2022/295 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel IV, tweede lid, van Stb. 2015/35 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel II van Stb. 2006/225 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven