Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BVRB
BVRB 2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0011018
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2017
 2. Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2018
 3. Besluit aanwijzing instantie uitbetaling vergoedingwerkzaamheden gerechtsdeurwaarders in rechtsbijstandzaken
 4. Besluit vaststellig gewijzigde inkomensgrenzen Wet op de rechtsbijstand enz., en vaststelling normbedrag en bedrag voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 5. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)
 6. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 7. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
 8. Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 9. Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP
 10. Regeling normbedragen voorschotverlening 2008
 11. Regeling normbedragen voorschotverlening 2009
 12. Regeling normbedragen voorschotverlening 2010
 13. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II
 14. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 15. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 16. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 17. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 18. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 19. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 20. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 21. Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 22. Regeling wijziging vergoedingen rechtsbijstandverleners

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: II
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
  Artikel: 5.22
 3. Beleidsregel raad voor rechtsbijstand verstrekking tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation 2020 en 2021
  Artikelen: 2, 5
 4. Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen de Wet Verplichte GGZ
  Artikelen: 1, 2
 5. Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen
  Artikel: II
 6. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
  Artikel: IV
 7. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikelen: 5, 7
 8. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 9. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 10. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 september 2013
  Artikel: 7
 11. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2014 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 januari 2014
  Artikelen: 5, 7
 12. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2015
  Artikelen: 5, 7
 13. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016
  Artikelen: 5, 7
 14. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2017
  Artikelen: 5, 7
 15. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018
  Artikelen: 5, 7
 16. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019
  Artikelen: 5, 7
 17. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019, versie 1.1 (per 1 juli 2019)
  Artikelen: 5, 7
 18. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.00
  Artikelen: 5, 7
 19. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.1 (per 1 juli 2020)
  Artikelen: 5, 7
 20. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  Artikelen: 5, 7
 21. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II
  Artikelen: 1, 6
 22. Regeling toevoeging bijzondere curatoren
  Artikelen: 1, 6
 23. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  Artikel: 11
 24. Uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten 2009
  Tekst: tekst
 25. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.101a
 26. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)
  Artikel: II
 27. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
  Artikel: III
 28. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing hoogte vergoedingen voor bepaalde beroepszaken in vreemdelingenbewaring en verhoging eis van voldoende financieel belang)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina