Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geldend van 01-10-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BVRB
BVRB 2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0011018
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing instantie uitbetaling vergoedingwerkzaamheden gerechtsdeurwaarders in rechtsbijstandzaken
 2. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)
 3. Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 4. Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP
 5. Regeling normbedragen voorschotverlening 2008
 6. Regeling normbedragen voorschotverlening 2009
 7. Regeling normbedragen voorschotverlening 2010
 8. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp
 9. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 10. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 11. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 12. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 13. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 14. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 15. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 16. Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: II
 2. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
  Artikel: IV
 3. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikelen: 5, 7
 4. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 5. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 6. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 september 2013
  Artikel: 7
 7. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp
  Artikelen: 1, 6
 8. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 58
 9. Uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten 2009
  Tekst: tekst
 10. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)
  Artikel: II
 11. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
  Artikel: III
 12. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing hoogte vergoedingen voor bepaalde beroepszaken in vreemdelingenbewaring en verhoging eis van voldoende financieel belang)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina