Aanvraagperioden programmabeheer subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 23-01-2004

Aanvraagperioden programmabeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Met ingang van 1 februari 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:

  • a. beheerssubsidie;

  • b. inrichtingssubsidie ten behoeve van de pakketten in bijlagen 12 tot en met 14, 18, 29, 30;

  • c. subsidie natuurlijke handicaps;

  • d. overgangsbeheerssubsidie.

 • 2 Met ingang van 1 april 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:

  • a. landschapsubsidie;

  • b. inrichtingssubsidie ten behoeve van de landschapspakketten.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina