Aanvraagperioden programmabeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 23-01-2004

Aanvraagperioden programmabeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel artikel 7, vijfde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Met ingang van 1 februari 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:

  • a. subsidie functieverandering;

  • b. inrichtingssubsidie ten behoeve van basis- en pluspakketten.

 • 2 Met ingang van 1 april 2000 kunnen aanvragen worden ingediend voor:

  • a. beheerssubsidie;

  • b. landschapssubsidie;

  • c. inrichtingssubsidie ten behoeve van landschapspakketten;

  • d. recreatiesubsidie.

 • 3 Met ingang van 1 januari 2001 kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie effectgerichte maatregelen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Den Haag, 21 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina