Programmabeheer beleidsregels natuur

[Regeling vervallen per 26-12-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 25-12-2004

Programmabeheer beleidsregels natuur

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2004]

De beleidsregels, bedoeld in artikel 12, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zijn de regels, opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlage, met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Den Haag, en in het centrale kantoor van de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie, in de regionale kantoren van die Dienst en en in het regionale kantoor van Laser Zuidoost te Roermond.

Den Haag, 21 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina