Besluit in kader richtlijn 92/50/EEG; verstrekking alleenrecht aan TNO en DLO

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 22-12-2004

Besluit in kader richtlijn 92/50/EEG; verstrekking alleenrecht aan TNO en DLO

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 50);

Besluit:

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het jaar 1999 wordt aan de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en de Stichting Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO) een alleenrecht verstrekt als bedoeld in artikel 6 van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 50) voor het verrichten van onderzoek in opdracht van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen ten behoeve van de toelating van bestrijdingsmiddelen ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Dit besluit zal in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina