Regeling radarpatent binnenvaart

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling radarpatent binnenvaart

Artikel 3

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 oktober 1992, nr. DGSM/J 31530/92, houdende de van toepassing verklaring van de Regeling radardiploma binnenvaart op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (Stcrt. 219), wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina