Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement radarpatenten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement radarpatenten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement radarpatenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De bevoegde autoriteit, bedoeld in het Reglement radarpatenten, is de Minister van Verkeer en Waterstaat voorzover het betreft de artikelen:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement radarpatenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina