Vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 27-08-2004

Vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2000

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina