Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-12-1999 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10 en op hoofdstuk II, afdeling 12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het beleidsvoornemen t.a.v. Intensivering Bilaterale Betrekkingen - West-Europa, gepubliceerd op 12 augustus 1999, Staatscourant 153, blijft onverminderd van kracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
De

Directeur-generaal voor Regio- en Landenbeleid

H.H.M. Sondaal

Terug naar begin van de pagina