Instelling nationale Task Force werkgroep

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 05-02-2009

Instelling nationale Task Force werkgroep

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

De werkgroep heeft tot taak de werkzaamheden te verrichten die verband houden met de taken en activiteiten die voortvloeien uit de deelname van Nederland aan de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De werkgroep bestaat uit een ambtelijk voorzitter en zes niet-ambtelijke leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de leden van de werkgroep.

 • 3 De minister voegt twee medewerkers van het Project Tegoeden Tweede Wereldoorlog als secretaris aan de werkgroep toe.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

Tot lid van de werkgroep worden benoemd:

 • -

  de heer drs. T.J.L.M. van der Heijden te Doorwerth, directeur Stichting ICODO;

 • -

  de heer drs. D. Mulder te Wildervank, directeur Herinneringscentrum Westerbork;

 • -

  mevrouw drs. N. Nooter te Oldertrijne, directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei;

 • -

  mevrouw dr. E. Touwen-Bouwsma te Zwolle, plv. directeur NIOD;

 • -

  mevrouw R. Weiss-Blok te Amsterdam, directeur Joods Historisch useum;

 • -

  de heer drs. J.F. Westra te Amsterdam, directeur Anne Frank Stichting.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

Aan de leden van de werkgroep wordt een vacatiegeld toegekend van € 124,79 per bijgewoonde vergadering.

Artikel 7

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina