Regeling modellen vestigingsvergunning bedrijven

[Regeling vervallen per 18-07-2007.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 17-07-2007

Regeling modellen vestigingsvergunning bedrijven

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Algemeen uitvoeringsbesluit Vestigingswet Bedrijven 1954;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-07-2007]

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in de Vestigingswet Bedrijven 1954, wordt in de hieronder genoemde gevallen gebruik gemaakt van het daarbij vermelde model, zoals dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling:

Artikel 2

[Vervallen per 18-07-2007]

  • 1 De vergunning wordt afgedrukt op papier dat is voorzien van de naam en het logo van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en dat door die instantie is voorzien van een handtekening en een stempel.

  • 2 Als bijlage bij de vergunning behoort een beschrijving van de handelingen tot het verrichten waarvan de vergunning bevoegdheid verschaft.

Artikel 4

[Vervallen per 18-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 5

[Vervallen per 18-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen vestigingsvergunning bedrijven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Bijlage

[Vervallen per 18-07-2007]

MODEL A

[Vervallen per 18-07-2007]

VERGUNNING (bedrijfsactiviteit).......................

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN (naam) ........................... .......................................................................

GELET OP ARTIKEL 4, EERSTE LID, VAN DE VESTIGINGSWET BEDRIJVEN 1954 EN OP ARTIKEL 3, EERSTE LID, VAN HET VESTIGINGSBESLUIT BEDRIJVEN,

BESLUIT VERGUNNING TE VERLENEN TOT HET UITOEFENEN VAN HET

(bedrijfsactiviteit) ..................................................

AAN:

- (naam ondernemer) ........................., GEBOREN (datum) .......

RECHTSVORM:

- (aanduiding rechtsvorm) ............................................

IN DE ONDERNEMING GEVESTIGD:

- (straat) ............................................................

(postcode, plaats) ..................................................

VOOR WELKE ONDERNEMING OPTREEDT/OPTREDEN

ALS BEDRIJFSLEIDER(S):

- (naam) ...................................., GEBOREN (datum) .......

ALS BEHEERDER(S):

- (naam) ...................................., GEBOREN (datum) .......

(plaats, datum)

(naam ondertekenaar)

(functie ondertekenaar)

MODEL B

[Vervallen per 18-07-2007]

VERGUNNING (bedrijfsactiviteit) ......................................

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN (naam) .......................... ......................................................................

GELET OP ARTIKEL 12, EERSTE LID, VAN DE VESTIGINGSWET BEDRIJVEN 1954 EN OP ARTIKEL 3, EERSTE LID, VAN HET VESTIGINGSBESLUIT BEDRIJVEN,

BESLUIT VERGUNNING TE VERLENEN TOT HET UITOEFENEN VAN HET (bedrijfsactiviteit) .................................................

INGAANDE (datum) .....................................................

GELDIG TOT (datum) ...................................................

AAN:

- (naam ondernemer) ........................., GEBOREN (datum) .......

RECHTSVORM:

- (aanduiding rechtsvorm) ............................................

IN DE ONDERNEMING GEVESTIGD:

- (straat) ...........................................................

(postcode, plaats) .................................................

VOOR WELKE ONDERNEMING OPTREEDT/OPTREDEN

ALS BEDRIJFSLEIDER(S):

- (naam) ...................................., GEBOREN (datum) .......

ALS BEHEERDER(S):

- (naam) ...................................., GEBOREN (datum) .......

(plaats, datum)

(naam ondertekenaar)

(functie ondertekenaar)

MODEL C

[Vervallen per 18-07-2007]

VERGUNNING (bedrijfsactiviteit) ......................................

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN (naam) .......................... ......................................................................

GELET OP DE ARTIKELEN 27, EERSTE LID, JUNCTO 4, EERSTE LID, VAN DE VESTIGINGSWET BEDRIJVEN 1954 EN OP ARTIKEL 3, EERSTE LID, VAN HET VESTIGINGSBESLUIT BEDRIJVEN,

BESLUIT VERGUNNING TE VERLENEN TOT HET UITOEFENEN VAN HET (bedrijfsactiviteit) .................................................

AAN:

- (naam ondernemer)........................., GEBOREN (datum) ........

RECHTSVORM:

- (aanduiding rechtsvorm) ............................................

IN DE ONDERNEMING GEVESTIGD:

- (straat) ...........................................................

(postcode, plaats) .................................................

VOOR WELKE ONDERNEMING OPTREEDT/OPTREDEN

ALS BEDRIJFSLEIDER(S):

- (naam) ..................................., GEBOREN (datum) ........

ALS BEHEERDER(S):

- (naam) ..................................., GEBOREN (datum) ........

(plaats, datum)

(naam ondertekenaar)

(functie ondertekenaar)

MODEL D

[Vervallen per 18-07-2007]

VERGUNNING (bedrijfsactiviteit) ......................................

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN (naam) .......................... ......................................................................

GELET OP DE ARTIKELEN 27A, DERDE LID, JUNCTO 4, EERSTE LID, VAN DE VESTIGINGSWET BEDRIJVEN 1954 EN OP ARTIKEL 3, EERSTE LID, VAN HET VESTIGINGSBESLUIT BEDRIJVEN,

BESLUIT VERGUNNING TE VERLENEN TOT HET UITOEFENEN VAN HET (bedrijfsactiviteit) .................................................

AAN:

- (naam ondernemer) .........................., GEBOREN (datum) .......

RECHTSVORM:

- (aanduiding rechtsvorm) .............................................

IN DE ONDERNEMING GEVESTIGD:

- (straat) ............................................................

(postcode, plaats) ..................................................

VOOR WELKE ONDERNEMING OPTREEDT/OPTREDEN

ALS BEDRIJFSLEIDER(S):

- (naam) ......................................, GEBOREN (datum) ......

ALS BEHEERDER(S):

- (naam) ......................................, GEBOREN (datum) ......

(plaats, datum)

(naam ondertekenaar)

(functie ondertekenaar)

Terug naar begin van de pagina