Wijziging Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-12-1999 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Van de in het eerste lid genoemde beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina