Subsidieplafond 2000 subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 13-09-2000 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond 2000 subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren bedraagt f 2.500.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina