Subsidieplafond 2000 subsidieregeling branchecentra technologie

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 22-12-1999 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond 2000 subsidieregeling branchecentra technologie

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998 wordt vastgesteld op f 2.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina