Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 01-01-2005

Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op f 985,-.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan f 62.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1999

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens deze,
De

directeur rechtsbijstand en juridische beroepen

,

N.P. Levenkamp

Terug naar begin van de pagina