Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2002.]
Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Besluit van 6 december 1999, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. I 362), alsmede van het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 1999, kenmerk DVVB/MB-U-2013970;

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, alsmede op artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1999, nummer W13.99.0555/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 1999, kenmerk DVVB/MB-U-2022657;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Red: Wijzigt het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. I 362).]

ARTIKEL II

[Red: Wijzigt het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418).]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de veertiende december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina