Vaststelling subsidieplafond 2000 Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 12-12-1999 t/m 06-06-2003

Vaststelling subsidieplafond 2000 Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998 wordt vastgesteld op f 3.000.000,00, waarvan:

  • a. f 750.000,00 beschikbaar is voor meetprogramma’s en

  • b. f 2.250.000,00 beschikbaar is voor eerste praktijktoepassingen.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina