Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid, en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 22 april 1999 (SEA/99019734), 22 april 1999 (SEA/99019736), 28 oktober 1999 (SEA/99050173) en 4 november 1999 (SEA/99050869);

Besluiten:

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

.
Terug naar begin van de pagina