Subsidieplafond 2000 publieksvoorlichting wetenschap en technologie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 02-02-2000 t/m 30-12-2004

Subsidieplafond 2000 publieksvoorlichting wetenschap en technologie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie bedraagt f 1.275 miljoen (één miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend gulden).

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina